Anmeldelsesformular

Anmeld krav på returpræmie
Anmeld krav på returpræmie, som du har betalt til Qudos Insurance A/S (nu under konkurs) og ønsker at få dækket af enten Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber eller konkursboet.

En selvrisiko på 1.000 kr. vil blive fratrukket den endelige returpræmie, som udbetales af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. De 1.000 kr. vil automatisk blive anmeldt som et krav i konkursboet.

Før du udfylder formularen, beder vi dig læse den grundigt igennem og sikre dig, at du har alle de nødvendige oplysninger og/eller dokumenter.

Klienttype
Er fordringshaver en privatperson eller en virksomhed? Fordringshaver er privat, hvis ejeren af policen er en privatperson. Fordringshaver er erhverv, hvis ejeren af policen er kommerciel, fx en virksomhed.